Onderzoeksagenda

SKILZ ziet voor zichzelf een structurele rol weggelegd in het continu signaleren van de mogelijkheden om de kwaliteit van de langdurige zorg verder te verbeteren. SKILZ bepaalt samen met veldpartijen prioriteiten voor nieuw onderzoek naar kennishiaten en knelpunten en ontwikkelt nieuwe kwaliteitsinstrumenten. Wij sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij al lopende initiatieven van andere partijen in de langdurige zorg die zich bezighouden met kwaliteitsverbetering. Op die manier verbinden we al bestaande (onderzoeks-)initiatieven en kennis aan elkaar én voorkomen we dat we zaken missen of dubbel uitvoeren.