Kwaliteitsinstrumenten

SKILZ ontwikkelt multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten voor de langdurige zorg. Het vastleggen wat goede zorg is in kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen en handreikingen, zorgt voor een eenduidig, gedragen kader voor degenen die zorg of begeleiding geven. Ook biedt het mantelzorgers, familieleden en de cliënt houvast bij de beoordeling van de zorg die zij ontvangen. Afhankelijk van het type instrument wordt vaak ook beschreven welke zorg professionals horen te leveren en hoe. Verder wordt rekening gehouden met juridische kaders en uitzonderingssituaties. 

Momenteel werkt SKILZ aan zes kwaliteitsinstrumenten: wilsbekwaamheid, slaapproblemen, mondzorg, slikproblemen, proactieve zorgplanning en zelfmanagementondersteuning. Binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) werkt SKILZ aan twee richtlijnen: Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker en de richtlijn Opvang en afvoer van urine en faeces.  

De instrumenten