Kwaliteitsinstrumenten

SKILZ stimuleert en maakt kwaliteitsbeleid voor het verbeteren van de langdurige zorg. Dit kwaliteitsbeleid leggen we vast in kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen of andere producten (presentatie indicatoren of apps). SKILZ is daarnaast in overleg met het ministerie van VWS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over haar (toekomstige) rol binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI).

Richtlijnen beschrijven de eisen waaraan een onderdeel van de zorg voor mensen met een langdurige zorgbehoefte moet voldoen. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met de kennis en jarenlange ervaringen van zorgprofessionals, patiƫnten en mantelzorgers. Het vastleggen van de zorg in richtlijnen zorgt voor een eenduidig, gedragen kader voor degenen die de zorg moeten geven. Ook biedt het mantelzorgers en familieleden houvast bij de beoordeling van de zorg die hun naasten vaak hun hele leven lang ontvangen en waar zij veelal zelf ook deel van uitmaken.

Een richtlijn beschrijft niet alleen welke zorg je moet leveren en hoe, maar houdt bijvoorbeeld ook rekening met juridische kaders en uitzonderingssituaties.

SKILZ is in de zomer van 2020 gestart met de ontwikkeling van de eerste drie van zes kwaliteitsinstrumenten waarvoor zij subsidie heeft ontvangen van het ministerie van VWS.

Het gaat om nieuwe instrumenten voor zelfmanagementondersteuning, slaapstoornissen en wilsbekwaamheid. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2021 begonnen met de ontwikkeling van de overige drie instrumenten: (anticiperende) medische besluitvorming rondom levenseinde, mondzorg en voeding- en slikproblemen.

De instrumenten