Kwaliteitsinstrumenten

SKILZ stimuleert en maakt kwaliteitsbeleid voor het verbeteren van de langdurige zorg. Dit kwaliteitsbeleid legt SKILZ vast in kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen of andere producten (beslisbomen, leidraden, standaarden, factsheets, apps of handreikingen). Het vastleggen van wat goede zorg is in kwaliteitsinstrument zoals richtlijnen, zorgt voor een eenduidig, gedragen kader voor degenen die zorg of begeleiding geven. Ook biedt het mantelzorgers, familieleden en de cliënt houvast bij de beoordeling van de zorg die zij ontvangen. Afhankelijk van het type instrument wordt er ook veelal beschreven welke zorg professionals dienen te leveren en hoe, maar er wordt ook rekening met juridische kaders en uitzonderingssituaties gehouden.

SKILZ is in de zomer van 2020 gestart met de ontwikkeling van de eerste kwaliteitsinstrumenten waarvoor zij subsidie krijgt van het ministerie van VWS. Momenteel wordt gewerkt aan de onderwerpen wilsbekwaamheid, slaapproblemen, mondzorg, Infectiepreventie, gericht op persoonlijke hygiëne voor cliënten en hun bezoek in de langdurige zorg en zelfmanagementondersteuning

SKILZ heeft ook een start gemaakt met de ontwikkeling van instrumenten gericht op proactieve zorgplanning in de langdurige zorg en slikproblemen.

De instrumenten