Bureau

Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden van SKILZ en de communicatie daarover. Het bureau wordt geleid door een directeur (vacature is in vergevorderd stadium, reageren is niet meer mogelijk). Hij/zij is sparringpartner voor het bestuur en denkt mee over het beleid en de langetermijnstrategie van SKILZ. Hij/zij onderhoudt contact met de initiatiefnemers, de stakeholders, het werkveld en de Raden en stuurt de procesbegeleiders aan die zich bezighouden met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, de onderzoeksagenda en de ontwikkelagenda.

Wie werken er bij het bureau?

Marieke van der Waal, Directeur

E-mail: m.vanderwaal@skilz.nu

Bernadette Schutijser, Procesbegeleider

Aandachtsgebied: Zelfmanagementondersteuning

E-mail: b.schutijser@skilz.nu

Alisa Dutmer, Procesbegeleider

Aandachtsgebied: Slaapproblemen

E-mail: a.dutmer@skilz.nu

Francine van den Driessen Mareeuw, Procesbegeleider

Aandachtsgebied: Wilsbekwaamheid

E-mail: f.vandendriessenmareeuw@skilz.nu

Mariska Tekelenburg, Secretariaat

E-mail: bureau@skilz.nu

Caroline van der Veldt, HR-Adviseur

E-mail: c.vanderveldt@skilz.nu

Maurice de Groot, Controller

E-mail: m.degroot@skilz.nu

Natalie Rohlof, Communicatieadviseur

E-mail: n.rohlof@skilz.nu