Bureau

Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden van SKILZ en de communicatie daarover. Het bureau wordt geleid door directeur Marieke van der Waal. Zij is sparringpartner voor het bestuur en denkt mee over het beleid en de langetermijnstrategie van SKILZ. Zij onderhoudt contact met de initiatiefnemers, de stakeholders, het werkveld en de Raden en stuurt de procesbegeleiders aan die zich bezighouden met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, de onderzoeksagenda en de ontwikkelagenda.

Wie werken er bij het bureau?

Marieke van der Waal, Directeur

E-mail: m.vanderwaal@skilz.nu

Bernadette van Glansbeek – Schutijser, Procesbegeleider

Aandachtsgebieden: Zelfmanagementondersteuning en Mondzorg

E-mail: b.schutijser@skilz.nu

Alisa Dutmer, Procesbegeleider

Aandachtsgebieden: Slaapproblemen en Slikproblemen

E-mail: a.dutmer@skilz.nu

Francine van den Driessen Mareeuw, Procesbegeleider

Aandachtsgebied: Wilsbekwaamheid

E-mail: f.vandendriessenmareeuw@skilz.nu

Marscha Engelen, Procesbegeleider

Aandachtsgebieden: Slaapproblemen en Slikproblemen

E-mail: m.engelen@skilz.nu

Femke Aanhane, Programmamanager en senior procesbegeleider

Aandachtsgebied: Infectiepreventie

E-mail: f.aanhane@skilz.nu

Patricia Jepma, Procesbegeleider

Aandachtsgebieden: Proactieve Medische Zorgplanning en Mondzorg

E-mail: P.Jepma@skilz.nu

Tanja Mol,

Aandachtsgebieden: zingevende dagbesteding, obstipatie, bewegen en delier bij mensen met een verstandelijke beperking.

E-mail: t.mol@skilz.nu

Mariska Tekelenburg, Officemanager

E-mail: bureau@skilz.nu

Abigaël van Koerten, Communicatieadviseur

Aandachtsgebied: Communicatie

E-mail: a.vankoerten@skilz.nu

Caroline van der Veldt, HR-Adviseur

E-mail: c.vanderveldt@skilz.nu

Maurice de Groot, Controller

E-mail: m.degroot@skilz.nu