Raden

Om de verbinding met het werkveld te leggen en te borgen dat de kwaliteitsinstrumenten ook echt bijdragen aan de verbetering van de langdurige zorg, wordt SKILZ ondersteund door diverse Raden. De Raden adviseren over knelpunten in de praktijk, de kennisbehoefte in het werkveld, actuele ontwikkelingen, prioriteiten en de praktische implementatie van de door SKILZ ontwikkelde kwaliteitsinstrumenten. Zij doen dit ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Ervaringsraad

De Ervaringsraad bestaat uit belangenbehartigers van diegenen die gebruik maken van de langdurige zorg en hun mantelzorgers. In de Raad wordt het patiënt- en cliëntperspectief vertegenwoordigd.

De Ervaringsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Alzheimer Nederland
 • KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten
 • LOC Waardevolle zorg
 • MantelzorgNL
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgbelang Nederland

Adviesraad

Vertegenwoordigers vanuit de beroepsverenigingen, de diverse opleidingen, de wetenschap en het onderzoeksveld komen bijeen in de Adviesraad.

De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Academische Netwerken Ouderenzorg
 • Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen 
 • Opleiding AVG
 • Samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO)
 • Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV)
 • MBO-Raad
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Paramedisch platform
 • Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON)
 • Wetenschappelijk College Verpleegkunde

Partnerraad

In de Partnerraad zijn werkgeversorganisaties, zorgverzekeraars, overheid en de toezichthouder vertegenwoordigd.

De Partnerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • ActiZ
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Zorgthuisnl

Kwaliteitsraad SKILZ

De Kwaliteitsraad SKILZ bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de Ervaringsraad, de Adviesraad en de Partnerraad. De Kwaliteitsraad zorgt voor samenhang en afstemming tussen de afzonderlijke raden en adviseert op basis hiervan de directeur.

Wil je in contact komen met een lid van een van de Raden? Of heb je een vraag, tip of opmerking over de werkzaamheden van de Raden? Neem dan contact op met bureau@skilz.nu.