Bestuur en organisatie

Het bestuur van SKILZ bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Verenso, V&VN en NVAVG, voorgezeten door een vertegenwoordiger vanuit het patiënt/cliënt perspectief. Het bestuur is koersbepalend en besluitvormend. De rol van het bestuur is toezicht houden op de werkzaamheden van het bureau.

Inrichting SKILZ

Bestuursleden

Petrie Roodbol,

Voorzitter SKILZ

Conny van Velden,

V&VN

Penningmeester

Bas Castelein,

Secretaris

Mathieu Prevoo,

Bestuurslid