Bestuur en organisatie

Het bestuur van SKILZ bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Verenso, V&VN en NVAVG, voorgezeten door een vertegenwoordiger vanuit het cliĆ«ntperspectief. Het bestuur is koersbepalend en besluitvormend. De rol van het bestuur is toezicht houden op de werkzaamheden van het bureau.

Inrichting SKILZ

Bestuursleden

Petrie Roodbol,

Voorzitter SKILZ

Bianca Buurman,

Penningmeester

Rhona Hoven-Eveleigh,

Bestuurslid

Arjen Louisse,

Secretaris