Slaapstoornissen

Veel mensen in de langdurige zorg hebben te maken met slaapproblemen. Dat heeft vaak een biologische oorzaak zoals ademhalingsproblemen, epilepsie, obstipatie of maagzuurproblemen, maar ook psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen kunnen slaapproblemen veroorzaken.

Er is in het werkveld behoefte aan advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slaapproblemen in kaart te brengen en deze te verhelpen. Het is nu vaak onduidelijk welke behandelingsmogelijkheden beschikbaar en effectief zijn bij verschillende soorten patiënten en in welke volgorde deze toegepast moeten worden. De bestaande richtlijnen bieden nog te veel onduidelijkheid over hoe je slaapproblemen vaststelt, behandelt en monitort.

Stand van zaken

De ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument bevindt zich in de voorbereidende fase; op initiatief van procesbegeleider Alisa Dutmer worden een werkgroep en klankbordgroep samengesteld en wordt er nagedacht over de wijze waarop knelpunten uit de praktijk zullen worden opgehaald.

De instrumenten