Mondzorg

Wie een gezonde mond heeft, kan goed eten, ziet er verzorgd uit en heeft minder last van een slechte adem. Ruwweg de helft van de kwetsbare ouderen kampt met klachten als een droge mond, pijnklachten, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend kunstgebit. Dat heeft grote impact op hun kwaliteit van leven en is een groot gezondheidsrisico. Ook patiënten/cliënten in verpleeghuizen of zorgvragers met een verstandelijke beperking worstelen met dit probleem. Zij zijn vaak niet in staat hun mond zelf te verzorgen en kunnen niet altijd helder communiceren over hun pijn of ongemak.

Zorgprofessionals zijn op zoek naar handvatten hoe te handelen als de mondhygiëne bij patiënten/cliënten in de langdurige zorg verslechtert of zelfs wordt geweigerd. Ook is er behoefte om de dagelijkse mondverzorging goed in te bedden in de processen, als structurele zorgactiviteit. En er spelen vraagstukken rondom preventie; hoe kan vroegtijdig worden ingespeeld op mogelijke oorzaken om zo verslechtering van de mondgezondheid te voorkomen. 

SKILZ ontwikkelt onder regie van procesbegeleider Bernadette Schutijser een multidisciplinair kwaliteitsinstrument voor de verbetering van mondhygiëne bij mensen in de langdurige zorg.

Stand van zaken

Om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen over de afgelopen jaren en eventuele knelpunten die nog leven in de praktijk, is SKILZ op dit moment bezig met een brede verkenningsronde langs verschillende partijen en experts. Inmiddels hebben wij zes relaties gesproken, vooral zorgprofessionals. De komende tijd gaan we verder met deze gesprekken met het werkveld om voorkomende knelpunten en ontwikkelingen duidelijk in beeld te krijgen.

 

De instrumenten