Zelfmanagement ondersteuning

Promotie Bernadette Schutijser

Bij SKILZ zijn wij erg trots op onze collega procesbegeleider Bernadette Schutijser! Op 6 januari 2021 jl. is Bernadette gepromoveerd tot Doctor of Philosophy met haar proefschrift getiteld “Improving the safe administration of injectable medication. Studies from a Safety-I and Safety-II perspective.” Een fantastische prestatie!  

Het proefschrift van Bernadette richt zich op het proces van het toedienen van medicatie die met een injectie of infuus wordt toegediend door verpleegkundigen in ziekenhuizen. Bernadette onderzocht hoe het protocol werd nageleefd en concludeerde onder meer dat de tweede controle in de dagelijkse praktijk complexer is dan in het protocol is beschreven. De kennis en ervaring die Bernadette als onderzoeker heeft opgedaan komt bij SKILZ goed van pas, want als procesbegeleider kan Bernadette nog meer de kennis uit wetenschappelijk onderzoek verbinden aan de zorgverleners uit de praktijk. Bernadette werkt bij SKILZ aan de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg.

Benieuwd naar het proefschrift van Bernadette Schutijser? Dat kun je hier lezen. Je kunt het proefschrift ontgrendelen met code: 144936.