Proactieve zorgplanning

Kwaliteitsinstrument Proactieve zorgplanning van start

Kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met een chronische aandoening, en mensen met een verstandelijke beperking, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Zodra deze cliënten in de laatste levensfase terechtkomen, ligt er een uitdagende taak voor zorgprofessionals om zorg te bieden die recht doet aan kwaliteit van leven.

Namens SKILZ is procesbegeleider Patricia Jepma van start gegaan met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsinstrument dat aansluit bij de proactieve medische zorgplanning