Zelfmanagement ondersteuning

Invitational Conference Zelfmanagementondersteuning

De ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument start doorgaans met het analyseren van knelpunten waar men in de praktijk tegenaan loopt. Voor zelfmanagementondersteuning zijn die knelpunten erg divers. Zo worden er knelpunten ervaren die te maken hebben met juridische en ethische vraagstukken, specifieke doelgroepen en technologie. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen gaat SKILZ te rade bij beleidsmedewerkers, onderzoekers, zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten/cliënten zelf. Welke knelpunten ervaren ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met een complexe langdurige zorgvraag, zowel thuiswonend als in een instelling in de praktijk?  

Op donderdag 20 mei 2021 organiseert SKILZ daarom een Invitational Conference. Tijdens deze conferentie worden aanvullende knelpunten opgehaald over zowel de inhoud als de organisatie van zelfmanagementondersteuning. De deelnemers bepalen vervolgens gezamenlijk welke knelpunten prioriteit moeten krijgen.

Deelname aan de Invitational Conference is alleen voor genodigden. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Bernadette Schutijser via e-mail: b.schutijser@skilz.nu