Dit is SKILZ

Bij SKILZ zijn we druk bezig met het continu verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg.

Zelfmanagement ondersteuning

Terugblik op de Invitational Conference Zelfmanagement

Infectiepreventie

Start herziening richtlijnen infectiepreventie

Algemeen

Het begint bij een goed gesprek

Wilsbekwaamheid

We beslissen teveel over mensen, niet mét mensen

Algemeen

SKILZ zoekt een procesbegeleider richtlijnontwikkeling

Algemeen

SKILZ zoekt een Procesbegeleider Richtlijnontwikkeling Infectiepreventie

Over SKILZ

Samen sterker voor betere langdurige zorg

In Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) werken we met een groot aantal partijen in de langdurige zorg samen aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. Het bestuur wordt gevormd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en een vertegenwoordiger vanuit het patiënt-/cliëntperspectief. SKILZ ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees meer