Welkom bij SKILZ

SKILZ werkt samen met cliënten, naasten en zorgverleners aan het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg door het ontwikkelen, beheren en herzien van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten.  

Actueel

Algemeen

Programma en inschrijven SKILZ-congres

Algemeen

SKILZ-congres “Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg” 

Obstipatie

Ontwikkeling Richtlijn Obstipatie van start gegaan 

Slikproblemen

Doe mee aan de focusgroep slikincidenten in de langdurige zorg