Welkom bij SKILZ

SKILZ werkt samen met cliënten, naasten en zorgverleners aan het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg door het ontwikkelen, beheren en herzien van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten.  

Actueel

Mondzorg

Verbinding met de praktijk

Wilsbekwaamheid

De essentie is de samenspraak tussen cliënt en professional

Mondzorg

Stand van zaken richtlijn Mondzorg 

Blik op de toekomst

Infectiepreventie

SRI-richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker